2011-11-18

BKF od dziś z certyfikatem jakości ISO

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2008 przez BKF to ogromne osiągnięcie i potwierdzenie pozytywnych zmian w organizacji i zasadach funkcjonowania firmy. Jest to sukces całego personelu firmy, gdyż poziom jakości każdej organizacji zależy od całego zespołu.

14 listopada 2011 roku firma BKF otrzymała Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 potwierdzający skuteczne zarządzanie oraz zdolność do rozwoju i ciągłego doskonalenia.

Jesteśmy dumni z tego, iż spełniamy wszystkie warunki do otrzymania tego uznawanego na całym świecie wyróżnienia.

Systematycznie pracujemy nad podnoszeniem jakości świadczonych usług. Dokładamy wszelkich starań, by doskonalić wszystkie obszary naszej działalności wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych klientów.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”

Tytuł projektu: „Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2008 drogą do poprawy konkurencyjności firmy BKF Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o.”

Nr Umowy: UDA-RPZP.01.03.01-32-003/11-00

Contact nasz kanał YouTube nasz profil na Facebooku nasz profil na Google+