Dofinansowanie z UE - zakup maszyn

BKF Myjnie Bezdotykowe Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn.:

„Zwiększenie konkurencyjności firmy BKF Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o. poprzez uruchomienie nowej linii produktów i usług oraz usprawnienie dotychczasowych procesów produkcyjnych”.

Realizacja projektu wpisuje się w przyjęte założenia Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, która realizowana jest przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego i którego głównym celem jest między innymi rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki. Cele realizowanego projektu zgodne są z głównym celem Osi priorytetowej nr 1 RPO WZ jakim jest "podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu" oraz celem szczegółowym Osi priorytetowej nr 1 tj. "wzrostem poziomu inwestycji w sektorze MSP" i dalej zgodne z celem działania 1.1. jakim jest "podnoszenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw".

Realizowane przedsięwzięcie polega na uruchomieniu nowej linii produktów oraz unowocześnieniu i rozbudowaniu dotychczasowej linii produkcyjnej poprzez wprowadzenie nowoczesnych oraz zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń. Pozwoli to na udoskonalenie dotychczasowych metod wytwarzania, zwiększenie wydajności i poprawę jakości wykonawstwa urządzeń oraz bezpieczeństwa obsługi oraz wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz nowej usługi.

Bezpośrednim efektem realizacji przedsięwzięcia będzie zwiększenie środków trwałych.

Projekt realizowany jest w trzech etapach, w okresie od 04.01.2010 roku do 15.05.2011 roku.

Zaplanowane przez spółkę inwestycje mają zapewnić rozwój przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych i wprowadzenie nowych technologii produkcyjnych, a także rozpoczęcie produkcji półproduktów używanych do produkcji myjni bezdotykowych.

Realizacja projektu spowoduje:

  • wzrost przychodów ze sprzedaży;
  • wzrost zdolności produkcyjnych;
  • zapewnienie zdecydowanie lepszej jakości produkowanych urządzeń (zastosowanie innowacyjnych rozwiązań) oraz świadczenia usług bowiem zarówno teoria i praktyka funkcjonowania przedsiębiorstw wskazuje na jakość produktu jako najbardziej skuteczny instrument konkurowania;
  • ekspansję na rynki zagraniczne;
  • powiększenie majątku firmy o halę produkcyjno-biurową oraz nowoczesne urządzenia produkcyjne;
  • utworzenie nowych miejsc pracy;
  • ograniczenie kosztów produkcji poprzez stopniową redukcję zleceń dla podwykonawców i produkcja półproduktów we własnym zakresie;
  • polepszenie warunków, bezpieczeństwa i higieny pracy.
Contact nasz kanał YouTube nasz profil na Facebooku nasz profil na Google+