Kalkulacja rentowności [beta]

Dla separatora dziesiętnego proszę używać znaku ""

Zapraszamy do samodzielnego oszacowania kosztów i dochodów, jakie można osiągnąć przy inwestycji typu myjnia bezdotykowa. Nasz kalkulator (wersja beta) pozwala na modyfikację wszystkich istotnych parametrów wejściowych w zależności od potrzeb.

Wartości domyślne to wartości sugerowane, uzyskane na podstawie badań, bądź podawane przez producentów.
Korzystając z kalkulatora Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i zaakceptował postanowienia regulaminu.

Planowane parametry myjni
ilość stanowisk
ilość samochodów dziennie na 1 stanowisku / na całej myjni / 140
koszt 1 impulsu
waluta
piec kondensacyjny
Przelicz
Ilość impulsów potrzebnych do umycia auta przez klienta myjni przywróć domyślne
program 0Oprysk Felg0
program 1Turbo Oprysk1
program 2Mycie zasadnicze3
program 3Spłukiwanie2
program 4Konserwacja polimerem2
program 5Nabłyszczanie (osuszanie)2
Razem10 imp.
Przelicz

Rentowność przy zadanym obłożeniu

suma przychodu za jedno mycie0,37
procentowe obłożenie myjni0,49
miesięczny przychód za jedno stanowisko0,17
miesięczny przychód z całej myjni 0,17
estymowane miesięczne koszty serwisu0,46
suma miesięcznych kosztów0,11
miesięczny zysk brutto7,00
udział kosztów1,97
Koszty materiałów
koszty środków chemicznych(1) przywróć domyślne
opakowaniecena (z rabatem)cena bazowa (bez rabatu)wartości domyślne
Alux20 l145.85 194.46
Turbo20 l123.36 164.49
Powder Pro25 kg213.75 285
Wax Pro20 l370.68 494.25
Sól25 kg35.00 26.25
Rabat na chemię % Przelicz
koszty mediów przywróć domyślne
cena jedn.wartości domyślne
woda - razem ze ściekami(2) / m³7.5 przywróć domyślne
gaz2 / m³0.91 przywróć domyślne
energia elektryczna / kWh0.46 przywróć domyślne
wywóz śmieci(2) jedn.85 przywróć domyślne
koszty stałe - miesięczne przywróć domyślne
stróż/obsługa 0 przywróć domyślne
ochrona 100 przywróć domyślne
dzierżawa terenu 0 przywróć domyślne
leasing 0 przywróć domyślne
koszt wywiezienia i utylizacji zawartości separatora 200 przywróć domyślne
inne 0 przywróć domyślne
koszty okresowe przywróć domyślne
przegląd (za całą myjnię) 1,722 (3) przywróć domyślne
Przelicz

1ceny chemii na dzień 01.03.2012
2 ceny orientacyjne w województwie zachodniopomorskim
3 obliczane ze wzoru (ilość stanowisk * 250zł) + 400 zł + VAT

Czas mycia dla poszczególnych programów
wartości domyślne
Program 0 Oprysk Felg sek.50 sek. przywróć domyślne
Program 1 Turbo Oprysk sek.50 sek. przywróć domyślne
Program 2 Mycie sek.50 sek. przywróć domyślne
Program 3 Spłukiwanie sek.50 sek. przywróć domyślne
Program 4 Woskowanie sek.50 sek. przywróć domyślne
Program 5 Nabłyszczanie sek.50 sek. przywróć domyślne
Przelicz
Parametry mycia i myjni
wartości domyślne
ustawiona ilość Aluxa ml/min34 ml/min przywróć domyślne
ustawiona ilość Turbo ml/min56 ml/min przywróć domyślne
ustawiona ilość proszku g/min14 ml/min przywróć domyślne
ustawiona ilość polimeru3 ml/min20 ml/min przywróć domyślne
ustawiona ilość nabłyszczacza ml/min0,1 ml/min przywróć domyślne
wydatek wody l/min11 l/min przywróć domyślne
sprawność pieca (standardowy) %88 % przywróć domyślne
zużycie energii elektr. (moduł) kW/h2.5 kW/h przywróć domyślne
kaloryczność gazu(1) kcal/m³8160 kcal/m³ przywróć domyślne
temperatura wody na wejściu °C10°C przywróć domyślne
temperatura wody na wyjściu °C 60°C przywróć domyślne
zużycie soli miesięcznie na 1 stan. [25kg] szt. 1 szt. przywróć domyślne
ilość gazu na ogrzanie 1 stanowiska przez zimę(2) m3 750 m3 przywróć domyślne
wywóz śmieci (miesięcznie) razy 2 przywróć domyślne
Przelicz
Serwis
częstotliwość przeglądów rocznie4 przywróć domyślne
szacunkowe koszty serwisu - przybliżone %4 % przywróć domyślne
Przelicz

1 wartość teoretyczna podawana przez producenta w województwie zachodniopomorskim
2 wartość przybliżona (ściśle zależy od panujących temperatur)
3 rozcieńczenie 1:5

Koszty mycia dla 1 stanowiska

koszt 1 impulsuilość imp.razem
Koszt Programu 0 - Oprysk Felg110,37
Koszt Programu 1 - Turbo Oprysk110,37
Koszt Programu 2 - Mycie zasadnicze110,49
Koszt Programu 3 - Spłukiwanie110,17
Koszt Programu 4 - Konserwacja polimerem110,46
Koszt Programu 5 - Nabłyszczanie - osuszanie110,11
Razem0,11 zł50,11 zł

Kalkulacja kosztów dla 1 impulsu

program 0OPRYSK FELG
ilośćkosztformuła
zużycie wody9,17 l0,07 wydatek wody * czas użycia programu
zużycie energii elektr.0,03 kW0,02 zużycie prądu (moduł BKF CarWash) * czas użycia programu
Alux28,33 ml0,21 ustawiona ilość Alux * czas użycia programu
Razem0,37
program 1TURBO OPRYSK
ilośćkosztformuła
zużycie wody9,17 l0,07 wydatek wody * czas użycia programu
zużycie energii elektr.0,03 kW0,02 zużycie prądu (moduł BKF CarWash) * czas użycia programu
zużycie chemii46,67 ml0,29 ustawiona ilość Turbo * czas użycia programu
Razem0,37
program 2MYCIE ZASADNICZE
ilośćkosztformuła
zużycie wody18,33 l0,14 wydatek wody * czas użycia programu
zużycie energii elektr.0,07 kW0,03 złzużycie prądu (moduł BKF CarWash) * czas użycia programu
zużycie gazu0,13 m³0,12 złwydatek wody * różnica temperatur wejścia i wyjścia * czas użycia programu / (kaloryczność gazu * sprawność pieca)
zużycie proszku23,33 g0,12 ustawiona ilość proszku * czas użycia programu
Razem0,49
program 3SPŁUKIWANIE
ilośćkosztformuła
zużycie wody18,33 l0,14 wydatek wody * czas użycia programu
zużycie energii elektr.0,07 kW0,03 zużycie prądu (moduł BKF CarWash) * czas użycia programu
Razem0,17
program 4KONSERWACJA POLIMEREM
ilośćkosztformuła
zużycie wody9,17 l0,07 wydatek wody * czas użycia programu
zużycie energii elektr.0,03 kW0,02 zużycie prądu (moduł BKF CarWash) * czas użycia programu
zużycie gazu0,06 m³0,06 wydatek wody * różnica temperatur wejścia i wyjścia * czas użycia programu / (kaloryczność gazu * sprawność pieca)
zużycie polimeru16,67 ml0,31 ustawiona ilość polimeru * czas użycia programu
Razem0,46
program 5NABŁYSZCZANIE - OSUSZANIE
ilośćkosztformuła
zużycie wody zdemineralizowanej9,17 l0,07 wydatek wody zdemineralizowanej * czas użycia programu
zużycie energii elektr.0,03 kW0,02 zużycie prądu (moduł BKF CarWash) * czas użycia programu
zużycie nabłyszczacza0,08 ml0,01 ustawiona ilość nabłyszczacza * czas użycia programu
Razem0,11

Twoje Uwagi na temat kalkulatora

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KALKULATORA RENTOWNOŚCI
„BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE” SP. Z O.O.

§ 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
 1. BKF Myjnie – spółka „BKF Myjnie Bezdotykowe” sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzycach.
 2. Kalkulator – Kalkulator rentowości inwestycji w myjnie bezdotykowe, znajdujący się na stronie internetowej BKF Myjnie.
 3. Inwestor – podmiot, który korzysta z Kalkulatora.
 4. Regulamin – niniejszy „Regulamin korzystania z kalkulatora rentowności „BKF Myjnie Bezdotykowe” sp. z o.o.”
§ 2.
 1. Na stronie internetowej BKF Myjnie: http://bkfmyjnie.pl, w zakładce dla inwestorów znajduje się Kalkulator, który daje Inwestorowi możliwość szacowania rentowności inwestycji w myjnie bezdotykowe, w oparciu o określone dane wprowadzone przez BKF Myjnie bądź Inwestora.
 2. Korzystanie z Kalkulatora jest możliwe jedynie po akceptacji treści niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z Kalkulatora nie wymaga podania żadnych danych osobowych ani innych danych objętych ochroną prawną.
§ 3.
 1. Wyniki kalkulacji, w szczególności przewidywane przychody, koszty oraz zyski, mają charakter poglądowy i są oparte na oszacowaniach, z uwagi na co BKF Myjnie nie gwarantuje, że będą one osiągane przez Inwestora.
 2. Inwestorowi nie przysługują żadne żądania ani roszczenia względem BKF Myjnie w związku z zastosowaniem się do wyliczeń Kalkulatora.
§ 4.
 1. BKF Myjnie nie odpowiada za prawidłowe działanie Kalkulatora ani za prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej, o której mowa w § 2 ust. 1.
 2. Inwestorowi nie przysługują żadne żądania ani roszczenia względem BKF Myjnie w związku z niedziałaniem lub nieprawidłowym działaniem Kalkulatora bądź niefunkcjonowaniem lub nieprawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej, o której mowa w ustępie powyżej.
 3. Inwestorzy mają prawo zgłaszać swoje uwagi dotyczące Kalkulatora, wypełniając stosowny formularz na stronie internetowej, o której mowa w § 2 ust. 1.
Contact nasz kanał YouTube nasz profil na Facebooku nasz profil na Google+