Opinia o innowacyjności

W dzisiejszych czasach nowoczesne firmy stawiają na rozwój innowacji. Wiedzą bowiem, że tylko innowacyjne i rozwojowe firmy mogą uzyskać przewagę w sektorze, w którym działają. W tym celu małe i średnie firmy mogą skorzystać z bonu na innowacje, który oferowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Struktura inwestycji na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w 2008 roku charakteryzowała się przeważającym udziałem nakładów na rozbudowę parku maszynowego i infrastruktury (głównie środków trwałych), w dalszej kolejności na własną działalność badawczo-rozwojową, a dopiero na końcu na zakup oprogramowania i wiedzy technologicznej ze źródeł zewnętrznych.

BKF Myjnie zgłosiło do konkursu myjnię bezdotykową wyposażoną w autorski system nadzoru przez Internet, którego stawką było uzyskanie opinii o innowacyjności. Komisja Politechniki Łódzkiej, będąca opiniodawcą w tej sprawie po rozpatrzeniu złożonego wniosku, przyznała firmie BKF Myjnie ww. opinię.

Tym samym firma BKF Myjnie zyskała możliwość ubiegania się o dotacje unijne na dalszy rozwój i inwestycje, zaś jej klienci, argument w kwestii ubiegania się o dofinansowanie z funduszu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (uzyskana przez BKF Myjnie opinie o innowacyjności, zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania).
Contact nasz kanał YouTube nasz profil na Facebooku nasz profil na Google+