Polityka jakości

Jesteśmy producentem myjni bezdotykowych, urządzeń wysokociśnieniowych oraz systemów mat wejściowych. Zajmujemy się również dystrybucją sprzętu związanego ze sprzątaniem. Dotychczasowe działania pozwoliły nam osiągnąć znaczącą pozycję w branży i naszym dążeniem jest ugruntowanie tej pozycji wśród dotychczasowych i potencjalnych klientów na rynku krajowym i zagranicznym.

Nadrzędnym celem firmy jest dostarczanie klientom nowoczesnych wyrobów wysokiej jakości, spełniających ich oczekiwania.

Cel ten chcemy osiągnąć poprzez:

  • ciągłe udoskonalanie oferowanych produktów i usług,
  • ciągłe udoskonalanie procesów zachodzących w firmie,
  • tworzenie przyjaznego i inspirującego środowiska pracy,
  • edukację i podnoszenie kwalifikacji kadry,
  • zapewnienie możliwie najwyższych dochodów dopasowanych do warunków rynkowych,
  • dywersyfikację źródeł utrzymania tak, aby zapewnić płynność finansową i stabilną sytuację firmy.


W oparciu o powyższe założenia kierownictwo firmy ustanawia konkretne cele jakościowe do realizacji w następnych okresach planistycznych. Cele te mają pomóc w ocenie i udoskonalaniu
kroków mających na celu realizację polityki jakości.

Jednocześnie kierownictwo zapewnia, że jako firma dołożymy wszelkich starań, aby w prowadzonej działalności przestrzegano przepisów obowiązującego prawa oraz realizowano procesy w zakresie zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 9001.

Prezes Zarządu
Klaudia Fedorowicz-Andrzejewska

Contact nasz kanał YouTube nasz profil na Facebooku nasz profil na Google+